Contact

Back

Contact info

Company name: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Address: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Phone: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
GSM: +386 51 347 621
E-mail: info@brezavscek.si
VAT: 44820232
Reg. number: 5292638
IBAN: 04750-0000122174
Director: Marko Brezavšček
Sales department: Vesna Brezavšček
Sales department: Evgen Šuligoj