Lična karta

Telefon:+386 5 335 20 00
Fax:+386 5 335 20 21
Mobilni:+386 51 347 621
E-mail:info@brezavscek.si
Kontakt

Dizajn

 

 

 

Nazad

Lična karta

Naziv preduzeća: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Adresa: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Telefon: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
Mobilni: +386 51 347 621
E-pošta: info@brezavscek.si
PIB: 44820232
Mat. br.: 5292638
Tek. rn.: SI56 - 04750-0000122174 KBM
Tek. rn.: SI56 - 02544-0257731027 NLB
Direktor: Marko Brezavšček
Komercijala: Vesna Brezavšček
Komercijala: Evgen Šuligoj