Lična karta

Telefon:+386 5 335 20 00
Fax:+386 5 335 20 21
Mobilni:+386 51 347 621
E-mail:info@brezavscek.si
Kontakt

Gde smo

Brezavšček d.o.o., Kromberk, Ulica Toma Brejca 16, 5000 Nova Gorica, Slovenia (EU)

 

GPS koordinate

45°57'31˝ severno, 13°40'10˝ istočno

Nazad

Lična karta

Naziv preduzeća: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Adresa: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Telefon: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
Mobilni: +386 51 347 621
E-pošta: info@brezavscek.si
PIB: 44820232
Mat. br.: 5292638
Tek. rn.: SI56 - 04750-0000122174 KBM
Tek. rn.: SI56 - 02544-0257731027 NLB
Direktor: Marko Brezavšček
Komercijala: Vesna Brezavšček
Komercijala: Evgen Šuligoj