Lična karta

Telefon:+386 5 335 20 00
Fax:+386 5 335 20 21
Mobilni:+386 51 347 621
E-mail:info@brezavscek.si
Kontakt

O preduzeću

Porodično preduzeće Brezavšček d.o.o. se od skromnih početaka 1957. godine, ljubavi prema kamenu i stvaralačke strasti, razvilo u vrhunsko kamenorezačko preduzeće. Proteklih decenija stekli smo obimno iskustvo i znanje potrebno za izradu najkvalitetnijih proizvoda, a delatnost sada prenosimo na treću generaciju. Svaka vrsta kamena ima svoju strukturu i svoje zakonitosti. Zato svaki, pa i najmanji rad, predstavlja celovit projekat: treba odabrati najprimereniji kamen, odrediti način oblikovanja, koristiti odgovarajuću tehnologiju i uložiti mnogo znanja i iskustva da bi se izradilo jedno delo za večnost. Prirodi su bili potrebni milioni godina da stvori takav ili drugačiji zadivljujući kamen. Obradi se treba posvetiti u celosti, sarađivati sa vrhunskim dizajnerima i arhitektima… Treba puno razgovarati sa naručiocem kako bi se otkrile njegove prave želje i da bi se prirodnom materijalu udahnulo čovekovo nadahnuće.

Tradicija, iskustvo, predani rad i veštine kamenorezačkog zanata nam, zahvaljujući najmodernijoj tehnologiji i tesnoj saradnji sa naručiocima i dizajnerima, omogućavaju stvaranje upotrebljivih i trajnih zadivljujućih dela.

Uz individualan pristup i slobodnu komunikaciju ćemo zajedno sa vama potražiti najprimerenije i najcelovitije rešenje za ostvarenje vaših želja.Pri tome sarađujemo sa odabranim stručnjacima iz oblasti arhitekture i dizajna, kao i sa dobavljačima koji raspolažu najvećom ponudom kvalitetnih materijala.

Nazad

Lična karta

Naziv preduzeća: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Adresa: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Telefon: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
Mobilni: +386 51 347 621
E-pošta: info@brezavscek.si
PIB: 44820232
Mat. br.: 5292638
Tek. rn.: SI56 - 04750-0000122174 KBM
Tek. rn.: SI56 - 02544-0257731027 NLB
Direktor: Marko Brezavšček
Komercijala: Vesna Brezavšček
Komercijala: Evgen Šuligoj