Lična karta

Telefon:+386 5 335 20 00
Fax:+386 5 335 20 21
Mobilni:+386 51 347 621
E-mail:info@brezavscek.si
Kontakt

Proizvodnja

Jedina konstanta u životu su promene… Mi bismo tome dodali da je jedina konstanta kamen; promenama se neprestano prilagođavamo i redovno usklađujemo proizvodnju sa novim zahtevima, uvodimo nove tehnologije i postupke i preispitujemo nove mogućnosti. Računarski upravljani uređaji za modelovanje, CNC tehnologija i jasno definisan proizvodni proces nam omogućavaju da izrađujemo unikatne i serijske proizvode u optimalnim rokovima. Sve to neprestano dopunjavamo i razvijamo nove pristupe i načine obrade. Veliku pažnju poklanjamo i stručnoj obuci zaposlenih koji su zaduženi za pravilno obavljanje tehnoloških postupaka i koji autentičnom ručnom obradom dopunjavaju i oplemenjuju naše proizvode. Bogato iskustvo i poznavanje izvorne ručne kamenorezačke obrade neophodni su za rad na restauraciji i obnovi, a uz to omogućavaju brojne originalne i unikatne ručne izvedbe u modernoj arhitekturi.

Proizvodnju smo prilagodili izradi unikatnih proizvoda i malih serija.Precizna mašinska oprema i računarska i CNC  tehnologija čine osnovu našeg visokog kvaliteta i kratkih rokova izrade.Neprestano dopunjavamo i razvijamo nove pristupe i načine obrade.                                                                                                                                                            Veliku pažnju poklanjamo i stručnoj obuci zaposlenih koji su zaduženi za pravilno obavljanje tehnoloških postupaka i koji autentičnom ručnom obradom dopunjavaju i oplemenjuju naše proizvode.Bogato iskustvo i poznavanje izvorne ručne kamenorezačke obrade neophodni su za rad na restauraciji i obnovi, a uz to omogućavaju brojne originalne i unikatne ručne izvedbe u modernoj arhitekturi.

Digitalna merenja
U proizvodnji
U skladištu
U skladištu
Dijamantska oruđa
NC rasecanje
CNC uređaj za obradu kamena
Glodanje većih komada
Glodanje većih komada
5-osno bočno sečenje
Struganje
5 osno klesanje napisov
Struganje
5 osno klesanje napisov
Filigranska obrada
Prosecanje vodenim mlazom
Ručna obrada
Brušenje i poliranje
Suva obrada
Ručni rad
Ručni rad u suvoj obradi
Zahtevan ručni rad
Klesanje i površinska obrada
Vajanje
Pozlaćivanje kamena
Saradnja sa umetnicima
Dostava
Montaža na terenu
Nazad

Lična karta

Naziv preduzeća: Brezavšček d.o.o. Kamnoseška dejavnost
Adresa: Ul. Toma Brejca 16, Kromberk
5000 NOVA GORICA
SLOVENIA
Telefon: +386 5 335 20 00
Fax: +386 5 335 20 21
Mobilni: +386 51 347 621
E-pošta: info@brezavscek.si
PIB: 44820232
Mat. br.: 5292638
Tek. rn.: SI56 - 04750-0000122174 KBM
Tek. rn.: SI56 - 02544-0257731027 NLB
Direktor: Marko Brezavšček
Komercijala: Vesna Brezavšček
Komercijala: Evgen Šuligoj